Practice Schedules

  
TEAM PRACTICE SCHEDULES

 

TEAM   PRACTICE TIME
Senior Storm Sunday  3:00 - 5:00pm
(Sr 5)  Monday 6:00 - 8:00pm
     
 Junior Heat Sunday  4:30 - 6:30pm 
(Jr 3) Thursday 6:00 - 8:00pm
     
Youth Hail Sunday 2:30 - 4:30pm
(Yth 1) Wednesday 6:00 - 8:00pm
     
Mini Whirlwinds Sunday 1:00 - 3:00pm
  Tuesday

6:00 - 8:00pm

     
Tiny Twists Sunday

1:00 - 2:30pm

  Tuesday 6:00 - 7:30pm
     
Tiny Drizzle Wednesday 6:00 - 7:15pm

Practice wear should be worn on Sundays!